Lestabel 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg

 

 

Leerlingen die in de derde graad tso kiezen voor de studierichting jeugd- en gehandicaptenzorg,moeten creatieve jongeren zijn met een uitgesproken sociale interesse. Engagement in jeugdbeweging of jongerenwerking is een pluspunt. Zij moeten beschikken over een voldoende zelfstandigheid en een evenwichtige persoonlijkheid,en vlot kunnen functioneren in groepsverband. In de fundamentele vakken krijgen de leerlingen een theoretische achtergrond op het vlak van psychologie,pedagogiek en orthopedagogiek. Zij leren zichzelf kritisch bekijken, ontwikkelen hun sociaal-agogische vaardigheden en krijgen inzicht in het menselijk handelen. Via allerlei animatie - technieken en expressievormen breiden zij hun creatieve bagage uit. Zij leren hoe ze kinderen of groepen moeten animeren en enthousiast maken, zowel op de eigen school als voor de doel - groepen op de stageplaatsen. Aangezien deze leerlingen tot volwaardige opvoed(st)ers zullen uitgroeien, leren zij functioneren in de praktijk tijdens hun stageperiode (zes weken in het eerste jaar, acht weken in het tweede jaar). Zij leren er omgaan met kinderen, adolescenten en volwassenen met een motorische of mentale handicap. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding en feedback. Het eindverslag van die stage is een essentieel onderdeel van de geïntegreerde proef.

 

 

3de graad

3de graad

 

1ste jaar

2de jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

3

2

Beroepsgerichte zorgkunde

2

1

Biologie van de mens

2

2

Expressie- en animatietechnieken

2

2

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Ortho(ped)agogiek

2

3

Ortho(ped)agogische vaardigheden

2

2

Stage opvoedkunde

6

8

Wetgeving

1

1

Wiskunde

2

2

 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Veel leerlingen die jeugd- en gehandicaptenzorg studeren, vinden hun weg in het hoger onderwijs: zij kunnen terecht vooral voor een professionele bachelor kleuter- of basisonderwijs, orthopedagogiek (opvoeder A1), paramedische richtingen. Anderen beginnen meteen te werken als opvoeder in instellingen van allerlei aard. Zij hebben ook toegang tot het zevende specialisatie jaar leefgroepenwerking.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.