top of page
Kleuren in het Engels
Engels

Beginsituatie is zeer verschillend: 

 • kennismaking in lagere school gehad?

 • Engelstalige achtergrond?

 • persoonlijke interesse

 • aanleg voor de taal

 • …..

 

Library: read your way to better English (Easy Readers)

Leerwerkboeken
A-stroom

Waarom aan de slag met TRACK?

 • Activerende taallessen

 • Frisse kijk op literatuur en cultuur op maat van de leerling

 • Opbouwen naar realistische communicatieve opdrachten

 • Ingebouwde differentiatie

 • Engels durven spreken en kunnen gebruiken

 • Authentiek en eigentijds bronmateriaal

Afbeelding1.png
B-stroom

Waarom werken met Buckle Up!?

 • Op maat van leerlingen van de B-stroom en de arbeidsmarktfinaliteit 

 • Focus op motivatie en differentiatie

 • Toffe verhalen rond Sam, Dario en hun vrienden 

 • Ontdekplaten ondersteunen de thema’s en bieden extra onlineopdrachten voor de diverse studiedomeinen 

 • Veel variatie aan werkvormen en taalspellen 

 • ‘Drill & practise’-oefeningen op diddit

Afbeelding2.jpg
Opbouw en krachtlijnen in het leerplan

Openstaan voor de veelzijdige wereld en zich verplaatsen in de ander  - Identiteit in diversiteit

 

Functioneel communiceren in respectvolle interactie met anderen – Communicatie (receptief, productief en interactief)

 

Van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee omgaan – Literatuur

 

Gepaste talige bouwstenen gebruiken, strategieën inzetten om elkaar te begrijpen (zie filmpje – Love Actually – Aurelia en Jamie)

 

Taalsysteem en taalgebruik ter ondersteuning van de communicatie

bottom of page