top of page
Maatschappelijke vorming
Mavo & Ik
Afbeelding1.jpg
Het leerwerkboek bestaat uit 3 thema's:
 • Ik als persoon.

 • Ik en mijn relatie met anderen.

 • Ik en de wereld.

Afbeelding2.jpg
Ik als persoon
 • zelfvertrouwen opbouwen

 • inkomsten en uitgaven die gezinnen en jongeren van jouw leeftijd kunnen hebben

 • vorming van je identiteit

Ik en mijn relatie met anderen
 • respectvol met anderen omgaan

 • wat is discriminatie en wat zijn vooroordelen + gevolgen?

 • factoren die je aankoopgedrag beïnvloeden

 • soorten keuzes

 • hoe wordt een gemeente bestuurd

 • autoritair of democratisch?

Ik en de wereld
 • betrouwbaarheid van het nieuws

 • verschil tussen feit – mening – argument

 • leven in andere tijden en op andere plaatsen

 • situering op tijdlijn, kaart en wereldbol

 • portie kunst en cultuur

OVUR Structuur

Oriënteren: Ik ontdek wat ik moet doen.

Voorbereiden: Ik bereid me voor op het studeren.

Uitvoeren: Ik studeer de leerstof en controleer of ik de leerstof ken.

Reflecteren: Ik beoordeel mijn resultaat.

Waarom aan de slag met Mavo & ik?
 • Goede inleving voor de leerlingen dankzij herkenbare spilfiguren uit diverse leefwerelden.

 • De leerstof komt tot leven in video’s en extra onlinelesmateriaal waarin de leerlingen zelf op ontdekking kunnen gaan.

 • Een duidelijke houvast met woordenlijsten, begrippenkaders, icoontjes en kleuren.

 • Werken op basis van een duidelijke structuur, gebaseerd op de OVUR-methode.

 • Een stappenplan voor een geleidelijke opbouw van opdrachten.

 • Verdiepende doelen worden met een plus-icoontje als extra opdracht in de methode zelf aangeboden. 

bottom of page