top of page
376195-PBFTES-450%20bruin_edited.jpg
Nederlands

In het eerste leerjaar 1 krijg je vijf uur Nederlands:

4 uur + 1 uur differentiatie: leerlingen gaan aan de slag op hun eigen niveau, met extra inoefening of verdiepende oefeningen met meer uitdaging voor de sterkere leerlingen.

1 remediëringsuur: na de lesuren, leerstof wordt opnieuw uitgelegd, herhaald.

 

Taaltesten: officiële testen voor spelling en leesniveau (Diataal).

Methode: Traject

Sluit naadloos aan bij de nieuwe eindtermen:

 

  • ​differentiatie

  • communicatief taalonderwijs

  • zelfsturend leren

  • literatuur: korte verhalen geschreven door jeugdauteurs en bijhorende interviews met de auteurs

  • ​beeldgeletterdheid

  • leer- en leesstrategieën

  • woordenschat, instructietaal en schooltaalwoorden

bottom of page