top of page

CLB

Als er tijdens de onderwijsloopbaan van je kind problemen opduiken, staan we klaar om te helpen. Of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes, samen met jou zoeken we naar oplossingen. 

Ons advies en begeleiding is gratis. CLB’ers hebben beroepsgeheim. Wij zullen je op een discrete manier helpen en samen met jou zoeken naar de geschikte oplossing. Hoewel we samenwerken met de school, delen we enkel informatie met de school als jij dat goed vindt.

 

Blijkt er meer gespecialiseerde hulp nodig dan lopen we een CLB traject om de nodige attesten af te leveren binnen onderwijs. Daarnaast is het mogelijk dat we een andere hulpverlener voorstellen, omdat die beter kan helpen. Uiteraard wijzen we je in dat geval de weg. 

Meer informatie kan je vinden op de website: 

Werking van het CLB | Vrij CLB Netwerk 

bottom of page