Studente op bed

Ons internaat 

Jouw tweede thuis?

Ben je tussen 12 en 18 jaar en wil je graag opgroeien samen met je vrienden? Dan is ons internaat misschien wel iets voor jou.

Naast goede studiebegeleiding heeft ons internaat ook nog heel wat andere troeven: van verse maaltijden, over leuke activiteiten tot het samenleven met leeftijdsgenootjes. Ons internaat biedt je ook de nodige regelmaat en structuur: tijd voor studeren, ontspannen en een gezonde nachtrust. 

Opgelet! voor het schooljaar '21-'22 is het internaat volzet. Er wordt gewerkt met een wachtlijst.

vraag1111.png

Waarom kiezen voor internaat?

Kiezen voor het internaat in Mariagaard is kiezen voor een studieverblijf in een authentiek en ruim gebouw te midden van een groene omgeving.

Je kan er dagelijks genieten van verse, gezonde en gevarieerde maaltijden uit onze keuken. Iedere interne krijgt een eigen kamer.

sport 1 ja.png

Ons internaat biedt...

een nauwe samenwerking met de school en de leerkrachten, bovenop een studiebegeleiding en -planning. Naast studie is er ook zinvolle ontspanning en is er elke week een uitgebreid activiteitenprogramma voorzien.

vraag11.png

Na de studie ook ontspanning

Gezellig samenzijn, naar het journaal kijken, sporten, fitnessruimte, gameroom, 

gezelschapsspelen spelen, biljartruimte, tv-kamer...

 

Internaat in beeld

 
153052-OU5TEO-736.jpg

Studiebegeleiding

De eerste graad studeert in de studiezaal. Naast iemand die toezicht doet, is er extra studiebegeleiding. De studiebegeleiding is gericht op “leren leren” en niet op bijles. Opvoeders helpen bij het leren studeren: hoe werk ik met mijn agenda, welke handboeken en leerwerkboeken heb ik per vak, welk ander materiaal heb ik nodig bij welk vak.

De tweede en derde graad studeert op de kamer. Indien het nodig blijkt, is er ook voor hen studie in een studielokaal. Zij worden vanuit de rapporten opgevolgd en gestimuleerd. Er is studiebegeleiding maar we streven naar zelfstandigheid. Het rapport van iedere interne wordt opgevolgd. Van daaruit worden de internen aangesproken op hun schoolresultaten, ook als dit positieve resultaten zijn.

Communicatie

Een goede communicatie tussen de internen, opvoeders, ouders, school en eventueel andere begeleiders is voor ons van heel groot belang. Onze opvoeders onderhouden regelmatig contact met de leerkrachten (via Smartschool, klassenraad...) om de studieresultaten op te volgen en leerlingen beter te kunnen helpen met planning, organisatie en “leren leren”.

Open en duidelijke communicatie, daar staan we voor. We streven naar een zo laagdrempelig mogelijke contact tussen het internaat en de ouders.

Waar nodig, is tijdens het schooljaar individueel contact met opvoeder of internaatsbeheerder na telefonische afspraak mogelijk.

top-view-chat-bubbles-with-telephone-rec
 
 

Praktische info

Het internaatsgeld bedraagt 3100 euro op jaarbasis. Dit wordt geïnd  in tien schijven van 310 euro telkens bij het begin van de maand.

Inschrijven voor het internaat is in principe voor een volledig schooljaar. Overschakelen van internaat naar externaat is niet mogelijk, tenzij er een gegronde reden is. Bij uitschrijving wordt een verbrekingsvergoeding van één maand, zijnde 310 euro gevraagd. De internaatsbeheerder bepaalt welke kamer aan wie wordt toegewezen.
 

Wie meer dan 5 opeenvolgende schooldagen afwezig is wegens ziekte kan een gedeeltelijke teruggave verkrijgen van het internaatsgeld (max.8,00 euro/dag). Deze regeling geldt ook voor de internen met stages en meerdaagse uitstappen. De teruggave gebeurt de maand na de afwezigheid.
 

Voor het internaat wordt een voorschot gevraagd van 310 euro dat overgeschreven dient te worden op KBC: IBAN BE97 4441 5501 2149. Dit ten einde de reservatie te bevestigen. Voor het voorschot krijgt u geen factuur en het wordt niet terugbetaald in geval van annulatie. Het voorschot geldt als betaling van de eerste maand en wordt ten laatste op 15 augustus betaald.
 

Men kan een matras meebrengen van thuis of een matras huren op het internaat tegen 50 euro per jaar.
 

Er is wifi voorzien op de kamers.

 

Contact

Wenst u meer info over ons internaat? Momenteel zijn alle contactmomenten na afspraak. Dit kan op woensdagnamiddag en op vrijdag na 16u.

 

Stuur een mailtje naar internaat@mariagaard.be  of bel naar 0478 68 74 15 om een afspraak te maken.