top of page
AdobeStock_204265750 bruin klein.jpg

Ons project

Opvoeden is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien vanzelf als het eerste aanwezig is.

Mariagaard-2000px-150ppi-03_edited.jpg

Onze ankerpunten

Ons opvoedingsproject is gebaseerd op zeven ankerpunten. Die zeven waarden van waaruit wij ons onderwijs organiseren zijn: gastvrijheid, solidariteit, evenwaardigheid, openheid, innovatie, soberheid en kwaliteit.

 

Samen maken we Mariagaard tot een warm nest met motiverend onderwijs waar iedere leerling mag zijn wie hij of zij is.

ankerpunen

Wij dragen zorg voor jou

Op onze school kan je niet alleen terecht bij de vakleerkrachten en je klastitularis, maar ook bij de pedagogisch coördinator van jouw graad of bij de leerlingenbegeleider. We werken vanuit vertrouwen en empathie en trachten een verbindings- en vertrouwensfiguur te zijn.

Wanneer we vanuit school ondersteuning bieden, doen we dit altijd samen met jou. We gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons geeft. Wanneer we het nodig vinden om jouw informatie te bespreken met iemand van het pedagogisch team of met onze CLB-medewerker, brengen we je op de hoogte. Je zal telkens op de hoogte zijn van wat we met wie bespreken. Samen zien we toe op de wet van de privacy.


Het is ons ultieme doel dat elke leerling zijn schoolloopbaan gemotiveerd en met een goed gevoel opbouwt en afrondt.

Zorgzaam kind
leerlingbegeleiding
153052-OU5TEO-736.jpg

Leerproblemen en leerstoornissen

In het kader van ons zorgbeleid en als onderdeel van onze leerlingenbegeleiding willen wij extra aandacht besteden aan leerlingen die dyslexie, dysorthografie, dyspraxie en/of dyscalculie hebben door hen een aantal faciliteiten te verlenen en hen op die manier optimale ontplooiingskansen te bieden.

 

We gaan als school hiervoor een engagement aan met de leerling en de ouders.

 

In het kader van de brede basiszorg willen we alle leerlingen stimuleren met een aantal ondersteunende maatregelen zoals erop toezien bijvoorbeeld dat de notities correct zijn, een plaats vooraan in de klas als dat nodig is.

.

Leerproblemen
laptopproject

Wij gaan digitaal

Onze professionele omgevingen zijn in voortdurende evolutie. Het is onze taak om jongeren hier zo adequaat mogelijk op voor te bereiden. Het leerkrachtenteam in Mariagaard benut hierbij de lestijd optimaal met behulp van betrouwbare en betaalbare technologie. Zo blijft er tijd en ruimte vrij voor gepersonaliseerd onderwijs met een maximale en gegronde leerwinst op maat van de leerling en met een open blik naar de beroepswereld van morgen.  

 

Wat willen we bereiken met het project ‘Een laptop voor elke leerling’?

  • Digitale geletterdheid bij elke leerling: computervaardigheden ontwikkelen in functie van het levenslang leren
     

  • Verrijking en personalisering van het leerproces
     

  • Stimulering van het onderzoekend leren (STEM)

AdobeStock_179712789%20bruin_edited.jpg
bottom of page