top of page
AdobeStock_204265750 bruin klein.jpg

Onze ankerpunten

Opvoeden is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. Die laatste twee groeien vanzelf als de eerste er is.

Onze ankerpunten

Mariagaard is als school ontstaan uit de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria van Gent. Ons opvoedingsproject is gebaseerd op zeven ankerpunten. Die zeven waarden van waaruit wij ons onderwijs organiseren, zijn: gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie. Ze zijn geworteld in een christelijk wereldbeeld. Het zijn basisvoorwaarden die deel uitmaken van de visie die de school hanteert om kwalitatief onderwijs aan te bieden. 

  

Met die zeven uitgangspunten maken we Mariagaard tot een warme plek met motiverend, innoverend onderwijs, waarbij elke leerling de ruimte en de tijd krijgt om zichzelf te zijn, en om zich zo op een duurzame en waardevolle manier volop te kunnen ontplooien tot een evenwichtige, veerkrachtige jongvolwassene.  

Gastvrijheid

Gastvrijheid is een dubbelzijdig begrip. Aan de ene kant houdt het in dat je jou openstelt voor iemand anders en dat je die persoon zich zoveel mogelijk thuis laat voelen. Anderzijds betekent het echter ook dat je duidelijk moet durven stellen waarvoor je staat. Gastvrijheid kan namelijk nooit een verloochening van jouw eigen identiteit met zich meebrengen, ongeacht de open geest waar je iemand mee benadert of hebt leren benaderen.  

  

Een leerling kan zich pas echt thuis en veilig voelen als die het gevoel heeft werkelijk gehoord te worden. We hechten dus belang aan actief luisteren en gaan daarbij steeds op zoek naar een oplossing of een advies op maat van iedere leerling, elk in zijn of haar uniciteit.  Wij doen dit zorgzaam, in vertrouwen en actief, zowel bij inschrijving als tijdens de schoolloopbaan. 

Solidariteit

Solidariteit betekent in onze schoolcontext samen oog hebben voor en hulp bieden aan wie met een zorgvraag of nood zit. Ons pedagogisch team en de leerlingenbegeleiding in het bijzonder zetten dagelijks alles in het werk voor het welbevinden van de leerlingen. We proberen ervoor te zorgen dat iedereen veilig en succesvol aan boord blijft en zich dus stevig en breeduit kan ontwikkelen. 

Kwaliteit

Kwaliteit betekent in de eerste plaats dat we blijven doen waar wij als Mariagaard sterk in zijn: onze specifieke kennis en ervaring toepassen op een zelfkritische, nieuwsgierige en ambitieuze manier, maar steeds haalbaar en doordacht. We houden de vinger aan de pols op het vlak van nieuwe inzichten of methodes op didactisch en pedagogisch vlak. We verliezen daarbij evenwel nooit onze inhoudelijk-educatieve kernopdracht uit het oog.   

Evenwaardigheid

Gelukkig zijn we allemaal verschillend, maar dat is geen reden om evenwaardigheid aan de kant te laten. We gaan hierover het gesprek wel aan, maar de spreekwoordelijke etiketten zijn bij ons niet welkom, evenals de jammer genoeg hardnekkige en vaak kwetsende stereotyperingen. Hoe groter de veralgemening, hoe groter de fout. Wij houden het liever correct en open voor iedereen op basis van een onwrikbaar gelijkheidsprincipe dat wij bij Mariagaard altijd hoog in het vaandel zullen blijven houden. Alleen zo leren we van elkaar en leren we elkaar goed kennen, in een blijvend gesprek met elkaar, over alle richtingen, graden, specialiteiten, interesses en talenten heen.  

Openheid

Communicatie is de kern van ons opvoedingsproject. Wij vinden het belangrijk om met iedereen een open en zorgzame verstandhouding tot stand te brengen en in stand te houden, met alle leerlingen, maar ook met alle ouders. Open betekent echter niet dat wij niet houden aan wat vaak wel eens vertrouwelijk is. De privacy en veiligheid van iedereen is bij ons cruciaal en blijft te allen tijde bewaard.   

Soberheid

Het 'liefdevol zorg dragen' brengen we ook in de praktijk door respect te hebben voor de wereld en voor onze omgeving waarin we allemaal samenleven, door zorgvuldig om te gaan met materiaal en door consequent verspilling tegen te gaan. Bewustwording alleen helpt niet, we passen dit besef ook toe. We zien bovendien de waarde in van stilte en van het wezenlijke, essentiële zonder franjes, materiële afleiding of vluchtige verstrooiing.   

Innovatie

 Vernieuwing gaat bij ons hand in hand met kwaliteit, en zoals bij ons derde ankerpunt al werd aangegeven, volgen we de didactische evoluties op de voet. We houden vast aan wat al werkt en aan onze allereerste bekommernis: de leerlingen. Verhoogt een nieuw educatief inzicht, een nieuwe technologie of een nieuwe pedagogische methode daadwerkelijk de leerwinst of het welbevinden van onze leerlingen, dan omarmen we die graag en gaan we daarmee als vakgroep of als team volop aan de slag.    

bottom of page