top of page

Eerste graad

Een algemene eerste graad, waar iedere leerling de kans krijgt uit te blinken in zijn of haar talenten!

"Onze eerste graad, een warme school voor al onze leerlingen."

leerlingen in de klas bruin.png

Een brede eerste graad

De modernisering van het secundair onderwijs installeerde een brede eerste graad. Leerlingen moeten ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten en ambities liggen en waartoe ze in staat zijn.

Door in het tweede jaar te kiezen voor een basisoptie die aansluit bij het interessegebied van de leerling, kan er ingezet worden op de intrinsieke motivatie.

Afbeelding1.jpg

Met de ervaring vanuit de basisoptie, kunnen leerlingen gerichter kiezen in de tweede graad. Het interessegebied komt duidelijker in beeld en dan zal de plaats waar de leerling zich bevindt op de 3 assen van verdieping mee bepalen welke richting hij of zij het beste kiest.

Eerste jaar A

Het eerste leerjaar A

Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs stromen automatisch in in de A-stroom. Het eerste leerjaar A bestaat uit 27 lestijden algemene vorming en 5 lestijden te kiezen door de school. In het keuzegedeelte is er ruimte voor verkennen, versterken en verdiepen.

De keuzes van Mariagaard

Leerlingen worden extra ondersteund of extra uitgedaagd om voor elk leerwinst te boeken tijdens een extra uur wiskunde, Frans en Nederlands.

Er wordt een volledig uur Engels ingericht en leerlingen ontwikkelen hun ICT-vaardigheden zodat het werken met de laptop zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

We voorzien doorheen het schooljaar projectdagen. De leerlingen worden dan ondergedompeld in de wereld van onze domeinen: STEM, Sport, Maatschappij en Welzijn en Voeding en Horeca. Op die manier kunnen ze bewuster kiezen voor een basisoptie in het tweede jaar.                            

achtergr eerste grr.jpg
Kiezen voor 1A wetenschappen of 1A technieken

 

Leerlingen moeten succes kunnen ervaren. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en komt de motivatie ten goede.

Kiezen voor 1A technieken

 

Leerlingen die het al niet makkelijk hebben in de laatste graad van het lager onderwijs kiezen het beste voor 1A technieken. In die optie ligt de focus op het basisleerplan, het tempo ligt wat lager, er wordt extra ingeoefend. Om te mogen overgaan naar het tweede leerjaar moet een leerling enkel slagen voor het basisleerplan. Het beperkt bovendien de kansen van de leerlingen niet, want als we merken dat ze toch meer aankunnen, zal er in die zin worden gedifferentieerd.

Kiezen voor 1A wetenschappen

 

Leerlingen die wat sterker zijn, kiezen het best voor 1A wetenschappen. Naast het basisleerplan is er ook aandacht voor verdieping en uitbreiding. De opdrachten zijn complexer en de abstractiegraad ligt hoger. Ook het tempo ligt hoger. Op die manier kunnen we hen beter voorbereiden op een meer theoretische richting vanaf het derde leerjaar.

Tweede jaar A

Het tweede leerjaar A

Het tweede leerjaar A bestaat uit 25 lestijden algemene vorming, 5 lestijden basisoptie en 2 lestijden differentiatie.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen een basisoptie. Op onze school richten we drie basisopties in. De leerling kiest dus een deel van zijn/haar leerprogramma in functie van zijn of haar interesse.

De keuze voor een basisoptie is geen voorafname op de tweede graad. De keuze voor om het even welk studiedomein blijft mogelijk. Het is een stap voor leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf en naar wat ze graag doen.

In het tweede jaar A kiezen de leerlingen uit:

De 2 uren differentiatie worden besteed aan:

  • een uur wiskunde

  • een uur Frans

Waar ligt jouw interesse?

klik op een basisoptie om het verder te verkennen.

Kiezen voor 2A wetenschappen of 2A technieken

 

Leerlingen moeten succes kunnen ervaren. Dat versterkt hun zelfvertrouwen en komt de motivatie ten goede.

1ste jaar B
Kiezen voor 2A wetenschappen

 

Leerlingen die theoretisch wat sterker zijn, kiezen het best voor 2A wetenschappen. Naast het basisleerplan is er ook aandacht voor verdieping en uitbreiding. De opdrachten zijn complexer en de abstractiegraad ligt hoger. Ook het tempo ligt hoger. Op die manier kunnen we onze leerlingen beter voorbereiden op een meer theoretische richting vanaf het derde leerjaar.

Kiezen voor 2A technieken

 

In 2A technieken ligt de focus op het basisleerplan, het tempo ligt wat lager, er wordt extra ingeoefend. Om te mogen overgaan naar het derde leerjaar moet een leerling enkel slagen voor het basisleerplan. Het beperkt bovendien de kansen van de leerling niet, want als we merken dat ze toch meer aankunnen, zal er in die zin worden gedifferentieerd.

portrait-smiling-boy-clenching-his-fist-

Het eerste leerjaar B

Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, stromen automatisch in in de B-stroom. Leerlingen kunnen ook op basis van leeftijd vanuit het 5e leerjaar instromen als je nog 12 wordt voor 31 december van het jaar dat je inschrijft.

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven. Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

 

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken. Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A. Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

2e jaar B

Het tweede leerjaar B

Leerlingen in 2B maken tijdens de basisopties kennis met het domein Sport of met het domein Voeding en horeca. Dat zijn de domeinen waarvoor wij een richting aanbieden in de A-finaliteit (bso-stroom) in de bovenbouw.

Die basisopties zijn geen voorafname op de tweede graad. De keuze voor om het even welk studiedomein blijft mogelijk. Het is een stap voor leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf en naar wat ze graag doen.

In het tweede jaar B kiezen de leerlingen uit één van de twee onderstaande keuzes:

Waar ligt jouw interesse?

klik op een basisoptie om het verder te verkennen.

bottom of page