Eerste graad

Een algemene eerste graad, waar iedere leerling de kans krijgt uit te blinken in zijn of haar talenten!

"Onze eerste graad, een warme school voor al onze leerlingen."

leerlingen in de klas bruin.png

Modernisering in de eerste graad

De modernisering van het secundair onderwijs installeerde een brede eerste graad. Leerlingen moeten ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten en ambities liggen en waartoe ze in staat zijn.

Door in het tweede jaar te kiezen voor een basisoptie die aansluit bij het interessegebied van de leerling, kan er ingezet worden op de intrinsieke motivatie.

Afbeelding1.jpg

Met de ervaring vanuit de basisoptie, kunnen leerlingen gerichter kiezen in de tweede graad. Het interessegebied komt duidelijker in beeld en dan zal de plaats waar de leerling zich bevindt op de 3 assen van verdieping mee bepalen welke richting hij of zij het beste kiest.

 

Het eerste leerjaar A

Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs stromen automatisch in in de A-stroom. Het eerste leerjaar A bestaat uit 27 lestijden algemene vorming en 5 lestijden te kiezen door de school. In het keuzegedeelte is er ruimte voor verkennen, versterken en verdiepen.

De keuzes van Mariagaard

Leerlingen worden extra ondersteund of extra uitgedaagd om voor elk leerwinst te boeken tijdens een extra uur wiskunde, Frans en Nederlands.

Leerlingen ontwikkelen hun ICT-vaardigheden en maken kennis met het vak Engels.

Tijdens de verkennende projecten maken ze kennis met de basisopties waarvoor ze kunnen kiezen in het 2e jaar. (STEM, Sport, Maatschappij en Welzijn en Voeding)                            

 

Er is ook een basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen in het 2e jaar, maar die wordt niet voorgesteld tijdens de verkennende projecten in het 1e jaar.

 

Het tweede leerjaar A

Het tweede leerjaar A bestaat uit 25 lestijden algemene vorming, 5 lestijden basisoptie en 2 lestijden differentiatie.

In het tweede jaar kiezen de leerlingen een basisoptie. Op onze school richten we vier basisopties in. De leerling kiest dus een deel van zijn/haar leerprogramma in functie van zijn of haar interesse.

Waar ligt jouw interesse?

klik op een basisoptie om het verder te verkennen.

De keuze voor een basisoptie is geen voorafname op de tweede graad. De keuze voor om het even welk studiedomein blijft mogelijk. Het is een stap voor leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf en naar wat ze graag doen.

In het tweede jaar A kiezen de leerlingen uit:

  • basisoptie STEM

  • basisoptie Sport

  • basisoptie Maatschappij en Welzijn

  • basisoptie Moderne talen en wetenschappen

 

Het eerste leerjaar B

Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, stromen automatisch in in de B-stroom. Leerlingen kunnen ook op basis van leeftijd vanuit het 5e leerjaar instromen als je nog 12 wordt voor 31 december van het jaar dat je inschrijft.

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven. Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

 

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken. Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A. Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

 

Het tweede leerjaar B

Leerlingen in 2B maken tijdens de basisopties kennis met 3 van de 4 domeinen die wij op school hebben in de 2e en/of 3e graad.

Die basisopties zijn geen voorafname op de tweede graad. De keuze voor om het even welk studiedomein blijft mogelijk. Het is een stap voor leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf en naar wat ze graag doen.

In het tweede jaar B maken de leerlingen kennis met de:

  • basisoptie Sport (3 lestijden)

  • basisoptie Maatschappij en Welzijn (3 lestijden)

  • basisoptie Voeding en horeca (4 lestijden)

Waar ligt jouw interesse?

klik op een basisoptie om het verder te verkennen.

 

Benieuwd naar de vakken die je volgend schooljaar zal krijgen?