top of page

De overgang van het lager onderwijs naar het secundair is voor de meeste leerlingen een grote stap. Net daarom besteden we hier bijzondere aandacht aan. Tijdens de onthaaldagen worden de fundamenten gelegd voor een zorgzame en veilige band tussen leerlingen en leerkrachten. Er wordt ingezet op een verbindend schoolklimaat.

De keuzes van Mariagaard

Leerlingen worden extra ondersteund of extra uitgedaagd om voor elk leerwinst te boeken tijdens een extra uur wiskunde, Frans en Nederlands. Tijdens het uur POP (= planning, organisatie en projecten) ondersteunen we leerlingen in het ontwikkelen van hun sociale en communicatieve vaardigheden. Ze leren meer en meer zelfstandig te functioneren. Leerlingen krijgen een uur om hun ICT-vaardigheden te ontwikkelen.

Vierdaagse ‘Back to basics’ in de Ardennen

Op avontuur en ontdekking in de Ardennen. De leerlingen worden ondergedompeld in de wereld van onze domeinen STEM, Sport, Maatschappij en Welzijn en Voeding en Horeca. Op die manier kunnen ze bewuster kiezen voor een basisoptie in het tweede jaar.

1A

lessentabel 1a.jpg
1A
lessentabel 1b.jpg

1B

Leerlingen in het beroepssecundair onderwijs kiezen voor een praktijkgerichte opleiding. Ze ontvangen een diploma waarmee ze meteen
op de arbeidsmarkt terechtkunnen. In 1B leggen we de nadruk op het wegwerken van eventuele tekorten vanuit het basisonderwijs. Er wordt gewerkt aan het geloof in eigen kunnen. Succeservaring is voor ons als school dé educatieve leidraad.

 

In 1B bieden we ICT geïntegreerd en als vak aan. We zetten volop in op de vorming van ICTbekwame en taalvaardige leerlingen. Daarom voorzien we al vanaf de 1ste graad ook een pakket Frans en Engels. In wiskunde creëren we vervolgens de kans om problemen met rekenen meer individueel aan te pakken. Tijdens de uren ‘Verkennende projecten’ worden
de leerlingen ondergedompeld in de wereld van Voeding en Horeca en in de wereld van Sport. Dat zijn de twee domeinen waarin Mariagaard een
vervolgopleiding aanbiedt in de arbeidsfinaliteit. (=bso-stroom vanaf het derde leerjaar).

In het uur POP helpen we de leerlingen met hun planning en organisatie. We laten de leerlingen ook thematisch en projectmatig over de vakken heen werken. Ze verwerven inzichten over hoe het er in de wereld aan toe gaat.

1B

Naast 25 lestijden algemene vorming, zijn er 2 lestijden differentiatie (wiskunde en Frans) en 5 lestijden basisoptie. De keuze voor een basisoptie,
STEM, Sport, Voeding en Horeca, of Maatschappij en Welzijn is kiezen voor een interessegebied. Het is een stap voor leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf en naar wat ze graag doen. Die keuze is geen voorafname op de tweede graad, om het even welk studiedomein blijft mogelijk.

Klik op de basisoptie voor meer informatie:

STEM

Maatschappij en welzijn

Sport

Voeding en Horeca


2A

lessentabel 2a.jpg
2A
lessentabel 2b.jpg

2B

Elke leerling in het 2de leerjaar B krijgt hetzelfde pakket van 20 uur algemene vorming. Naast die 20 uur zijn er twee uur differentiatie. Als horecamedewerker en als sportbegeleider is kennis van het Frans belangrijk. Ze moeten zich uit de slag kunnen trekken. Een extra uurtje Frans dient om oefenkansen te geven en de leerlingen voor te bereiden op situaties waarin ze zich later zullen bevinden. Een extra uurtje natuurwetenschappen geeft leerlingen meer tijd om de leerplandoelen onder de knie te krijgen.
Deze leerstof bereidt de leerlingen voor op de vervolgopleiding in de sport waarbij kennis over het menselijk lichaam een belangrijk onderdeel
is. Tijdens het uur POP (= planning, organisatie en projecten) ondersteunen we leerlingen in het ontwikkelen van hun sociale en communicatieve vaardigheden. Ze leren meer en meer zelfstandig te functioneren.


Een basisoptie kiezen de leerlingen in functie van hun interesse. Op Mariagaard kunnen de leerlingen in 2B kiezen uit Voeding en Horeca en uit Sport. Door hierin 10 uur per week te werken leren ze dat domein veel beter kennen. Dit zal helpen om een bewustere keuze te maken naar het derde leerjaar toe.

Klik op de basisoptie voor meer informatie:

Sport

Voeding en horeca


2B
bottom of page