top of page
hp-education-convertible.png

De overgang van het lager onderwijs naar het secundair is voor de meeste leerlingen een grote stap. Net daarom besteden we hier bijzondere aandacht aan. Tijdens de onthaaldagen worden de fundamenten gelegd voor een zorgzame en veilige band tussen leerlingen en leerkrachten. De nieuwe leerlingen leren de school en elkaar kennen.


Het eerste leerjaar A bestaat uit 27 lestijden algemene vorming en 5 lestijden te kiezen door de school.

De keuzes van Mariagaard


Leerlingen worden extra ondersteund of extra uitgedaagd om voor elk leerwinst te boeken tijdens een extra uur wiskunde, Frans en Nederlands.

Er wordt wekelijks een uur Engels ingericht en leerlingen krijgen een uur ondersteuning om hun ICT-vaardigheden te ontwikkelen zodat het werken met de laptop zo efficiënt mogelijk kan verlopen.


Tijdens een projectweek in de maand mei worden de leerlingen ondergedompeld in de wereld van onze domeinen STEM, Sport, Maatschappij en Welzijn en Voeding en Horeca. Op die manier kunnen ze bewuster kiezen voor een basisoptie in het tweede jaar.

1A

lessentabel 1A
1A
lessentabel1B.png

1B

Leerlingen  in  het  beroepssecundair  onderwijs  kiezen  voor  een  praktijkgerichte  opleiding. Ze ontvangen een   diploma waarmee   ze   meteen  op  de  arbeidsmarkt  terechtkunnen. 

In 1B  leggen  we  de nadruk op het wegwerken van  eventuele  tekorten vanuit het basisonderwijs. Er wordt gewerkt aan  het  geloof  in  eigen  kunnen. Succeservaring is voor ons als school dé educatieve leidraad.

 

We bieden  ICT  geïntegreerd  en  als  vak  aan. We zetten volop in op de vorming van ICT-bekwame  en  taalvaardige  leerlingen.  Daarom  voorzien  we  al  vanaf  de  1ste  graad  ook  een  pakket Frans en Engels. In de les wiskunde creëren  we  de  kans  om  problemen  met rekenen  individueel aan te pakken. Tijdens de uren ‘Verkennende projecten’ worden de leerlingen ondergedompeld in de wereld van Voeding en horeca en in de wereld van Sport.  Dat zijn de twee domeinen waarin Mariagaard een vervolgopleiding aanbiedt in de arbeidsfinaliteit. (=bso-stroom vanaf het derde leerjaar).

In het ‘klasuur’ laten we de leerlingen thematisch en over de vakken heen werken. Ze verwerven inzichten over hoe het er in de wereld aan toe gaat.

1B

Naast 25 lestijden algemene vorming, zijn er 2 lestijden differentiatie (wiskunde en Frans) en 5 lestijden basisoptie. De keuze voor een basisoptie,
STEM, Sport of Maatschappij en Welzijn is kiezen voor een interessegebied. Het is een stap voor leerlingen om op zoek te gaan naar zichzelf en naar wat ze graag doen. Die keuze is geen voorafname op de tweede graad, om het even welk studiedomein blijft mogelijk.

Klik op de basisoptie voor meer informatie:

STEM - wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Sport


2A

2a.png
2A
2b.png

2B

Elke leerling in het 2de leerjaar B krijgt hetzelfde pakket  van  20  uur  algemene  vorming.  Naast  die 20  uur  zijn er  twee  uur  differentiatie. Daarvoor kiezen we op Mariagaard voor een uur sociale vorming om de leerlingen te ondersteunen in het ontwikkelen van hun sociale en communicatieve vaardigheden. En we investeren ook in een uur ICT om de leerlingen te ondersteunen in het zo efficiënt mogelijk leren gebruiken van de laptop. Op die manier bereiden we hen voor op wat de arbeidsmarkt de dag van vandaag vraagt van elke werknemer.

 

Een basisoptie kiezen de leerlingen in functie van hun interesse. Op Mariagaard kunnen de leerlingen in 2B kiezen uit Voeding en horeca en uit Sport. Door hierin 10 uur per week te werken leren ze dat domein veel beter kennen. Dit zal helpen om een bewustere keuze te maken naar het derde leerjaar toe. Ofwel zijn ze nog meer overtuigd van hun keuze ofwel kunnen ze een andere keuze maken vanaf het derde leerjaar.

Klik op de basisoptie voor meer informatie:

Sport

Voeding en horeca


2B
bottom of page