hp-education-convertible.png

De overgang van het lager onderwijs naar het secundair is voor de meeste leerlingen een grote stap. Net daarom besteden we hier bijzondere aandacht aan. In onze onthaalweek bij de start van het eerste jaar leggen we samen met de nieuwe leerlingen actief de fundamenten voor een zorgzame en veilige band met hun leerkrachten. We leggen ook de nadruk op geleidelijkheid en succeservaring. Heel concreet houdt dit bijvoorbeeld gespreide evaluatiemomenten in om zo voeding te geven aan groeiend zelfvertrouwen en leergierigheid.


Mariagaard zet vanaf de 1ste graad dubbel in op uitgesproken toekomstgerichte vakken zoals Engels en ICT. Die worden als apart vak én geïntegreerd aangeboden. Met ons vak ‘Verkennende projecten’ concentreren we ons specifiek op de eerstvolgende studie-oriëntering van onze leerlingen. We laten hen in dit uur alvast proeven van de basisopties van het tweede jaar zoals STEM, Maatschappij en welzijn, Sport, Moderne talen en wetenschappen.


Tijdens de extra uren Nederlands, Frans en wiskunde werken de leerlingen per niveau en niet per klas, waardoor we op maat van elke leerling ons nog sterker kunnen toespitsen op verdieping, verbreding en remediëring.

1A

lessentabel 1ste jaar.png
 
lessentabel 1ste jaar B.png

1B

Leerlingen in het beroepssecundair onderwijs kiezen voor een praktijkgerichte opleiding met een diploma en vaardigheden waarmee ze meteen op de arbeidsmarkt terechtkunnen. In de 1ste graad leggen we in Mariagaard voor
die leerlingen expliciet de nadruk op het samen sleutelen aan eventuele tekorten in de voorbije basisvorming en op het geloof in eigen kunnen bij de jongere. Succeservaringen zijn voor ons als school dé educatieve leidraad.


In 1B bieden we ICT geïntegreerd en als vak aan. We zetten volop in op de vorming van ICT-bekwame en taalvaardige leerlingen. Daarom voorzien we al vanaf de 1ste graad ook een pakket Frans en Engels. In een extra uur wiskunde creëren we vervolgens de kans om problemen met rekenen meer individueel aan te pakken.


Onze ‘Verkennende projecten’ bieden de ruimte om samen met de leerlingen uiteenlopende vaardigheden en talenten te exploreren en individueel in kaart te brengen, ook met het oog op een naderende studie-oriëntering naar het 2de jaar en de 2de graad. In het ‘klasuur’ laten we de leerlingen thematisch
en over de vakken heen werken.

 

Elke leerling in het 2de leerjaar A krijgt hetzelfde pakket van 25 uur algemene vorming. Naast die vaste 25 uur voorzien we telkens twee uur differentiatie en een basisoptie van vijf uur die garant staat voor een degelijke oriëntering naar de 2de graad.

Mariagaard biedt 4 basisopties aan in het 2de leerjaar A. Klik op de basisoptie voor meer informatie:


STEM - Wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Sport

Moderne talen en wetenschappen


2A

lessentabel 2A.png
 

2B

Elke leerling in het 2de leerjaar B krijgt hetzelfde pakket van 20 uur algemene vorming. Naast die vaste 20 uur voorzien we telkens twee uur differentiatie en een basisoptie van tien uur die garant staat voor een degelijke oriëntering naar de 2de graad.

Mariagaard biedt 3 basisopties aan in het 2de leerjaar B. Klik op de basisoptie voor meer informatie:

 

Maatschappij en welzijn

Sport

Voeding en horeca