top of page
Natuurkunde

Basisoptie
2de jaar

STEM

Basisoptie STEM

De basisoptie ‘STEM’ bestaat uit 2 lestijden techniek en 3 lestijden wetenschappen. De leerlingen bestuderen hier de complexe wisselwerking tussen hetgeen de mens gaandeweg als een probleem of een tekort ervaart en het onderzoek, ontwerp en productie van de oplossingen hiervoor. Het gaat om de impact van STEM (science, technology, engineering and mathematics) op natuur, mens en samenleving en om het onderzoek naar de omzetting van abstracties en uitdagende ideeën in feitelijke prototypes. De leerlingen verkennen in deze optie uiteenlopende en soms op het eerste gezicht minder voor de hand liggende interessevelden waarin STEM een belangrijke rol vervult, zoals mechatronica, communicatie- en informatietechnologie, constructieleer en ruimtelijke ontwikkeling.

lab2.jpeg
bottom of page