top of page
Jongens tijdens een sportpraktijk

Basisoptie
2de jaar B

Sport

basisoptie Sport

Om de sportprestaties naar een hoger niveau te
tillen, stellen de leerlingen zich hier in de eerste
plaats persoonlijke doelen. Onder onze zorgvuldige begeleiding brengen we hen opbouwende en doordachte inzichten bij, noodzakelijk voor elke verfijning van de basistechnieken in zowat elke bewegingsdiscipline.


Door vervolgens systematisch te blijven werken aan fitheid en gezondheid, vergroten we het motorisch repertoire bij iedereen. Beweging is ten slotte nooit een zaak op zich, daarom zien we in Mariagaard de vakken sport en natuurwetenschappen permanent als één geheel.

 

Een onderzoekende leerhouding
maakt hier een essentieel deel van uit, in de 1ste
graad concreet aan de hand van eenvoudige
experimenten.

Sportschoenen
bottom of page