top of page
Jongens tijdens een sportpraktijk

Basisoptie
2de jaar A

Sport

Basisoptie Sport

De basisoptie ‘SPORT’ bestaat uit 3 lestijden sport en 2 lestijden wetenschappen.

Onder een zorgvuldige begeleiding verwerven leerlingen opbouwende en doordachte inzichten, noodzakelijk voor elke verfijning van de basistechnieken in zowat elke bewegingsdiscipline.

Door vervolgens systematisch te blijven werken aan fitheid en gezondheid, wordt het motorisch repertoire bij iedereen vergroot. Beweging is ten slotte nooit een zaak op zich, daarom zien we in Mariagaard de vakken sport en natuurwetenschappen permanent als één geheel.

Een onderzoekende leerhouding maakt hier een essentieel onderdeel van uit, in de 1ste graad concreet aan de hand van eenvoudige experimenten.

2551835%20klein_edited.jpg
bottom of page