top of page
mawe.jpg

Maatschappij en welzijn

MAWE

            D&A

     

shutterstock_73591577 bruin2.jpg

Waarom kiezen voor Maatschappij en welzijn

Werk je graag samen met anderen?
Ben je geïnteresseerd om kennis te maken met mensen uit verschillende leeftijdsfasen?

Wil je leren zorg dragen op een wetenschappelijke manier, met oog voor duurzaamheid, voor de mens en zijn omgeving?

Wil je graag uitgedaagd worden om op een empathische en menslievende manier in relatie te treden met de ander?

Wil je graag verder studeren én ook de keuze voor de directe arbeidsmarkt open houden?

Dan is de studierichting Maatschappij en Welzijn zeker iets voor jou!

Wat maakt deze richting uniek?

Gezondheidsbevordering

 • Linnenzorg

 • Maaltijdbereiding

 • Interieurzorg
   

Ontwikkeling en pedagogisch handelen

 • Levenslooppsychologie

 • Pedagogisch handelen

 • Identiteitsontwikkeling

 • Jeugdrecht
   

Anatomie en fysiologie

 • Waarnemingsfysiologie

 • Bewegingsfysiologie
   

Project

 • Organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten bij verschillende doelgroepen

 • Kennismaking met settings in zorg en welzijn

Meer informatie?
Bekijk hier onze folder.

lessentabel 2de graad mawe.jpg
mawe2_edited.jpg

Wat na deze richting?

In het vierde jaar zet je de opleiding in deze studierichting verder. Andere opties blijven ook steeds mogelijk.

In de derde graad kan je op Mariagaard kiezen voor 'Opvoeding en begeleiding', een studierichting die je voorbereidt op een job in de kinderopvang, het kleuteronderwijs of de buitenschoolse opvang. Hier werk je met doelgroep 0-12 jaar, en leer je hoe je hen kan stimuleren, begeleiden en verzorgen. 

Na de derde graad kan je enerzijds rechtstreeks doorvloeien naar de arbeidsmarkt, anderzijds kan je ook perfect verder studeren.

Typische doorstroomrichtingen na de derde graad 'Opvoeding en begeleiding' zijn professionele bacheloropleidingen in:

 • Sociaal-agogisch werk

 • Pedagogie van het jonge kind

 • Logopedie

 • Ergotherapie

 • Onderwijs

Mogelijke Se-n-Se opleidingen: 

 • Persoonsbegeleider

 • Medisch administratief assistent

bottom of page