top of page
competition-sophisticated-hispanic-happy

Sport

           D&A

2551835%20klein_edited.jpg

Waarom kiezen voor Sport

Sport in de 2de en 3de graad is een theoretisch-praktische richting in de D&A finaliteit. Je krijgt in een sportcontext inzichten uit de wetenschappelijke domeinen.

Naast een groot pakket praktijk sport verdiep je je ook in verschillende sportwetenschappen.

Deze studierichting bereidt leerlingen voor op een job waar fysieke paraatheid en kunnen omgaan met mensen belangrijke vaardigheden zijn. Het is een uitstekende keuze voor jongeren die sportminded zijn.

Ben je gebeten door sport? Ben je een teamplayer? Heb je interesse in wetenschappen binnen de sport? Dan is Sport (D&A) helemaal jouw ding.

Sport (D&A) in de 2de graad

Sport in de tweede graad is een theoretisch/praktische richting in de dubbele finaliteit (doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit).
We bieden in deze richting in een sportcontext inzichten aan uit de psychologie en uit wetenschappen zoals anatomie, fysiologie, fysica en bewegingswetenschappen. Wekelijks krijg je negen uur praktijk sport waarin jouw motorische vaardigheden in de verschillende bewegingsdomeinen worden verfijnd. Hierbij komen verschillende sporttakken aan bod. Elke leerling ontwikkelt in deze richting motorische basisvaardigheden en ervaart de gezondheidswaarde van bewegen en sport.
De beleving van voldoening en spelplezier stimuleert jou als leerling tot levenslang en duurzaam bewegen. Je past technieken voor een correcte lichaamshouding en ergonomische principes toe. Vanuit een totaalvisie op gezondheid zetten we hier ook in op EHBO en levensreddend handelen.
We vormen je in de begeleiding en de ondersteuning van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Naast
de fysieke hoofdcomponent besteden we ook veel aandacht aan je persoonlijkheidsontwikkeling.

Meer informatie?
Bekijk hier onze folder.

lessentabel 2de graad Sport.jpg
lessentabel 3de graad SportT.jpg

Sport (D&A) in de 3de graad

Sportbegeleiding in de derde graad is een logische vervolgopleiding op Lichamelijke Opvoeding en Sport of Sportwetenschappen tweede graad.
Deze studierichting programmeert wekelijks negen lesuren sport. Je werkt actief aan je persoonlijkheid. Je leert leiding geven en correct omgaan met een groep.
De toegepaste wetenschappen vergroten je sportwetenschappelijke inzichten. Je krijgt inzicht in trainingsprincipes en in de bouw en werking van
het lichaam.

 

Wie in deze graad wil instromen en advies wil over zijn of haar groeikansen, legt in de maand augustus sportproeven af. 

Klik hier voor info over deze adviesproeven en hoe je voor deze proeven kan inschrijven.

Meer informatie?
Bekijk hier onze folder.

active-young-people-playing-squash_edite

Wat na deze richting?

Na de derde graad Sport kan je verder studeren, maar je kan ook direct gaan werken. Afgestudeerden kunnen starten in sport- en recreatiecentra, zwembaden en fitnesscentra of in de sector van vrijetijdsbesteding en toerisme.

 

Elk jaar kandideren er ook leerlingen voor de politieschool of voor defensie.
 

Mogelijkheden in het hoger onderwijs zijn:

 

Bedrijfsmanagement,

Sport- en Cultuurmanagement,

Gezinswetenschappen,
Maatschappelijke Veiligheid,

Orthopedie,
Podologie,

Toegepaste Psychologie,
Voedings- en Dieetkunde,

Ergotherapie,
Lager of Secundair Onderwijs,

Medische Beeldvorming,

Orthopedagogie,

Sociaal Werk,

Verpleegkunde,

Logopedie,

Audiologie,
Bandagist,

Sport en Bewegen

 

Onze school biedt ook een zevende specialisatiejaar Sportclub- en Fitnessbegeleider (finaliteit D&A) als vervolgopleiding aan.

bottom of page