top of page
sportw.jpg

Sport-wetenschappen

Domeinoverschrijdend

           

Doorstroom

sportwetensch.jpg

Waarom kiezen voor Sportwetenschappen

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit waarin je wiskunde en wetenschappen combineert met een pakket sport. In de vakken fysica, biologie, chemie en aardrijkskunde wordt er tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de kritische, inzichtelijke verwerking ervan.

 

Wiskunde is een belangrijk vak, waarin ook vaardigheden worden aangeleerd ter ondersteuning van de andere wetenschappen.

Ook de studie van de moderne talen neemt een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Sportwetenschappen
in de 2de graad

Wekelijks krijg je vijf uur sport waarin jouw motorische vaardigheden in verschillende sportdomeinen worden verfijnd. Bovendien leer je het anatomisch functioneren bij bewegingsactiviteiten analyseren en beschrijven.

 

Naast de fysieke hoofdcomponent besteden we ook veel aandacht aan je persoonlijkheidsontwikkeling.

Ook de wetenschappelijke component komt met zes lesuren (fysica, chemie en biologie) ruim aanbod.

Meer informatie?
Bekijk hier de folder van de 2de graad.

lessentabel 2de graad sw.jpg
lessentabel 3de graad SportW.png

Sportwetenschappen
in de 3de graad

Wekelijks worden er zeven richtingspecifieke lesuren sport en bewegingswetenschappen ingericht. Je werkt actief aan een positief
zelfbeeld, scherpt je sociale vaardigheden aan en groeit in een gezonde, fitte levensstijl.

Naast de sportvakken komen wiskunde en wetenschappen (elk respectievelijk 5 lesuren) ruim aan bod.

Aan het einde van de opleiding ben je in staat zelfstandig een integraal wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

 

BELANGRIJK: Wie in deze graad wil instromen, raden we sterk aan om deel te nemen aan de verkenningsstage in augustus. 

Meer info en inschrijven voor deze stage kan hier.

Meer informatie?
Bekijk hier de folder van de 3de graad.

lab2.jpeg

Wat na deze richting?

Na de derde graad Sportwetenschappen kan je in principe elke professionele bachelor volgen.

Sport is een fantastisch middel om je breed te ontwikkelen. Het volgen van de sportrichting op Mariagaard geeft je een breed sociaal profiel. Je bent klaar om een vrije keuze te maken die in de lijn ligt van je persoonlijke interesses. Dit kan je zowel op master- als hogeschoolniveau.

 

Inhoudelijk hangen onze studierichtingen samen met volgende opleidingen:

Academische bachelor en masteropleidingen:

 

biochemie, chemie, bewegings- en revalidatiewetenschappen, kinesitherapie farmaceutische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, …

Professionele bacheloropleidingen:

 

sport en bewegen, gezondheidszorg, biotechniek, onderwijs…

bottom of page