top of page
laptop background.png

Werk jij volgend jaar ook met een laptop  in de les?

Kleuren op tablet

Onze visie

Onze professionele omgevingen zijn in voortdurende evolutie. Het is onze taak om jongeren hier zo adequaat mogelijk op voor te bereiden. Het leerkrachtenteam in Mariagaard benut hierbij de lestijd optimaal met behulp van betrouwbare en betaalbare technologie. Zo blijft er tijd en ruimte vrij voor gepersonaliseerd onderwijs met een maximale en gegronde leerwinst op maat van de leerling en met een open blik naar de beroepswereld van morgen.  

 

Wat willen we bereiken met het project ‘Een laptop voor elke leerling’?

 

 

  • Digitale geletterdheid bij elke leerling: computervaardigheden ontwikkelen in functie van het levenslang leren
     

  • Verrijking en personaliseren van het leerproces
     

  • Stimulering van het onderzoekend leren (STEM)

Digitale geletterdheid

Door in onze lessen naast de klassieke handboeken ook gebruik te maken van laptops, blijven we consequent werken aan de vier pijlers van digitale geletterdheid.

 

Bij 'basisvaardigheden', de eerste pijler, denken we onder andere aan kennis van basisbegrippen rond ICT en over de vertrouwdheid met uiteenlopende soorten hardware en netwerken. Ook netiquette en de praktische omgang met het internet in de brede zin en de steeds verder groeiende sociale media mogen hier niet ontbreken. De leerlingen leren onder deze pijler voorts en vooral ook online samen te werken en maken kennis met verschillende beveiligings- en privacyaspecten binnen het ICT-domein.

 

De tweede ICT-pijler heet 'computational thinking' en houdt in dat onze leerlingen vooropgestelde problemen of cases zodanig kunnen (her)formuleren dat het voor hen mogelijk wordt ze met computertechnologie op te lossen.

 

De derde pijler 'mediawijsheid' gaat om de stimulering bij leerlingen van een spontaan kritische en alerte houding tegenover media die ons dagelijks omringen.

 

Ten slotte is er nog 'informatievaardigheden', de vierde pijler. Onder dat gedeelte brengen we onze leerlingen technieken bij om online gericht te zoeken naar relevante en betrouwbare informatie. We leren ze informatie selecteren en verwerken en brengen ze een gepaste omgang bij met bronnen en auteursrechten.

wat-is-microsoft-office-365-2019-07-09-5
Win18b_Consumer_Ink_Creativity_Lenovo_Yo

Bereik betere onderwijsresultaten voor alle leerlingen

De opleiding van de werknemers of -gevers van morgen begint vandaag. Van individuele creativiteit tot vlotte samenwerking,

van gericht probleemoplossend handelen tot spontaan alert en kritisch nadenken, de actieve deelnemers van de toekomstige maatschappij hebben heel wat nieuwe vaardigheden nodig.

 

Uit onderzoeken blijkt dat de banen van morgen vooral een combinatie zullen zijn van digitale vaardigheden, analytisch denken en sociaal-emotionele vaardigheden. Toch zou vandaag

de dag nog maar gemiddeld vijftig procent van de jongeren over

de cruciale combinatie beschikken van digitale, cognitieve en

sociaal-emotionele vaardigheden.

Om die voorlopige kloof tussen de toekomst en het heden te dichten, is het van vitaal belang om een ​​leerlinggerichte visie en aanpak te volgen. Jongeren excelleren als ze hun eigen leertraject beheersen, maar die kwaliteit vereist op zijn beurt ook soms veel van een leerkrachtenteam.

 

Technologie kan in dit opzicht helpen omdat het jongeren de mogelijkheid geeft om op eigen tempo alle leerplandoelen te bereiken. Het geeft de leerkracht ook de ruimte en de tijd om zich volop te concentreren op de individuele begeleiding van jongeren bij de ontwikkeling van hun eigen set van vaardigheden. 

 

We sturen met ons laptopproject en bijhorende leerlinggerichte werkwijze permanent aan op betere leerresultaten en stellen daarbij de specifieke behoeftes en kwaliteiten van de jongeren centraal. Dankzij inclusieve klaslokalen, toegankelijke hulpmiddelen en eerlijke samenwerkingstechnologie krijgt elke leerling bij ons de kans om rijkelijk te leren en te groeien.

Onderzoekend leren (STEM)

Onderzoekend leren is een veelzijdig leerproces. De leerlingen bouwen kennis op uitgaande van vragen die ze exploreren en analyseren. Onze jongeren leren dus vanuit probleemstellingen die ze al onderzoekend veelal samen proberen te beantwoorden. Op die manier krijgen ze ook meer inzicht in de processen die de takken wetenschappen en techniek zo specifiek kenmerken, en bij uitbreiding STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Het spreekt vanzelf dat onze laptops en onze andere ICT-middelen hierbij meer dan noodzakelijke middelen zijn. 

wat-is-microsoft-office-365-2019-07-09-5
bottom of page