top of page
Voetbaltraining

Waarom kiezen voor Sportbegeleiding?

Sportbegeleiding is een theoretisch-praktische richting binnen het domein SPORT in de dubbele finaliteit. Het is een logische vervolgopleiding voor de richting ‘Sport’ in de tweede graad. Daarnaast kunnen ook leerlingen die in de tweede graad Sportwetenschappen volgden en een meer praktische kant willen uitgaan, voor deze richting kiezen. Wie geen vooropleiding in het domein sport heeft, kan hier ook terecht, maar neemt best deel aan de adviesproeven in augustus.

Sportbegeleiding op Mariagaard

 • Daagt je uit te excelleren zodat je optimaal voorbereid kan doorgroeien.

 • Geeft je de kans om extra te oefenen onder begeleiding.

 • Organiseert uitdagende sportstages.

 • Biedt buitenlessen aan in een groene omgeving

Sportbegeleiding (D&A) in de derde graad

Tijdens de uren sport ontplooien de leerlingen zich tot ervaringsdeskundigen binnen verschillende bewegingsdomeinen. Daarnaast bieden deze lessen kansen tot zelfontplooiing en het ontwikkelen van een teamgeest. In de lessen bewegingswetenschappen wordt de bouw en de werking van het menselijk lichaam besproken en wordt onderzocht hoe het lichaam zich aanpast tijdens inspanningen.

 

De lessen toegepaste psychologie & agogiek beogen onderwerpen als ontwikkelingsleer, didactiek, communicatie, … Via opdrachten worden de leerlingen uitgedaagd om de theorie in praktijk te brengen en zich zo te ontwikkelen tot begeleiders van bewegingsactiviteiten.

Meer informatie?
Bekijk hier onze folder.

lessentabel 3de graad SportT.jpg
Schoolmeisjes tijdens training

Wat na deze richting?

Wie afstudeert binnen de richting Sportbegeleiding is goed voorbereid op een
professionele bachelor. De meest logische vervolgopleidingen zijn:

 • Lichamelijke Opvoeding

 • Orthopedie

 • Podologie

 • Toegepaste psychologie

 • Voeding- en dieetkunde

Een zevende specialisatiejaar binnen het secundair onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. De Se-n-Se opleiding, fitnessbegeleider, ligt dan het meest voor de hand.


Wie onmiddellijk aan de slag wil op de arbeidsmarkt kan een waardevolle functie uitoefenen als begeleider van sport-, bewegings- en spelactiviteiten binnen een brede sportcontext.
 

Denk bijvoorbeeld aan:

 • buurtsport

 • naschoolse sport

 • animatie tijdens sportkampen

 • sportieve kinderopvang

 • ondersteuning in zwembaden en fitnesscentra

bottom of page